Black Friday 2018, Ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm